Asociatia ANPROGAZ Nr. Inreg: 04/04.04.2016   CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA/2016 ASOCIAŢIA ANPROGAZ In conformitate cu dispozitiile legale si statutare, presedintele Asociatiei ANPROGAZ convoaca Adunarea Generala Ordinara/2016 a membrilor asociatiei pentru data de 22.04.2016, ora 14.00 in localitatea Targu Mures,  str. Tineretului, nr. 2, etaj 2, Sala de sedinte,  cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Aprobarea bilanţulului contabil pentru anul 2015; Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2015; Prezintarea raportul de verificare a conturilor anuale si certificare a situatiilor financiare pe anul 2015 intocmit de cenzorul asociatiei si propune aprobarea acestuia; Descarcarea de gestiune pentru anul 2015; Aprobarea bugetului de venituri si…

Read more →