Asociatia ANPROGAZ Nr. Inreg: 004/24.02.2017   CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA/2017 ASOCIAŢIA ANPROGAZ In conformitate cu dispozitiile legale si statutare, presedintele Asociatiei ANPROGAZ convoaca Adunarea Generala Ordinara/2017 a membrilor asociatiei pentru data de 06.03.2017, ora 11.00 in localitatea Targu Mures,  str. Tineretului, nr. 2, etaj 2, Sala de sedinte,  cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Aprobarea bilanţulului contabil pentru anul 2016; Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2016; Prezintarea raportul de verificare a conturilor anuale si certificare a situatiilor financiare pe anul 2016 intocmit de cenzorul asociatiei si propune aprobarea acestuia; Descarcarea de gestiune pentru anul 2016; Aprobarea bugetului de venituri…

Read more →