APARITII IN PRESA Ziare locale si centrale

CONSULTARE PUBLICA A DOCUMENTULUI: „Proiect de regulament privind autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale”

In scopul imbunatatirii calitatii si eficientizarii furnizarii serviciilor destinate operatorilor economici, prin simplificarea procedurilor administrative cu impact asupra activitatii acestora, cat și crearea cadrului de reglementare pentru desfașurarea activitatilor in domeniul GNCV/biogaz/biometan ANRE supune consultarii publice, „Proiect de regulament privind autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale”.
 
Observatiile se vor trimite astfel:
 
- format: word;
o termen de trimitere: 07.07.2014, ora 16.00;
o adresa de expediere: email: darag@anre.ro.
 
- format : hartie;
o termen de trimitere: 07.07.2014, ora 16.00;
o fax 021 3278186;
 
Documentele transmise dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

NOTA DE PREZENTARE (click pentru descarcare)

REGULAMENT AUTORIZARE FERSOANE FIZICE (click pentru descarcare)

CONVOCATOR AGA 2017


  Asociatia ANPROGAZ Nr. Inreg: 004/24.02.2017   CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA/2017 ASOCIAŢIA ANPROGAZ In conformitate cu dispozitiile legale si statutare, presedintele Asociatiei ANPROGAZ convoaca Adunarea Generala Ordinara/2017 a membrilor asociatiei pentru data de 06.03.2017, ora 11.00 in localitatea Targu Mures,  str. Tineretului, nr. 2, etaj 2, Sala de sedinte,  cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Aprobarea bilanţulului contabil pentru anul 2016; Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2016; Prezintarea raportul de verificare a conturilor anuale si certificare a situatiilor financiare pe anul 2016 intocmit de cenzorul asociatiei si propune aprobarea acestuia; Descarcarea de gestiune pentru anul 2016; Aprobarea bugetului de venituri…

Read more →

Convocator AGA/2016


Asociatia ANPROGAZ Nr. Inreg: 04/04.04.2016   CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA/2016 ASOCIAŢIA ANPROGAZ In conformitate cu dispozitiile legale si statutare, presedintele Asociatiei ANPROGAZ convoaca Adunarea Generala Ordinara/2016 a membrilor asociatiei pentru data de 22.04.2016, ora 14.00 in localitatea Targu Mures,  str. Tineretului, nr. 2, etaj 2, Sala de sedinte,  cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Aprobarea bilanţulului contabil pentru anul 2015; Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2015; Prezintarea raportul de verificare a conturilor anuale si certificare a situatiilor financiare pe anul 2015 intocmit de cenzorul asociatiei si propune aprobarea acestuia; Descarcarea de gestiune pentru anul 2015; Aprobarea bugetului de venituri si…

Read more →

ERATA CONVOCATOR AGA-ORDINARA- 2015


ERATA CONVOCATOR

Read more →

CONVOCATOR AGA 2015


CONVOCATOR AGA 2015

Read more →