Obiective Obiectivele Asociatiei ANPROGAZ

OBIECTIVELE asociatiei ANPROGAZ:

In vederea realizarii scopului propus, asociatia isi propune urmatoarele obiective:

1. promovarea si asigurarea competitiei pe piata de gaze naturale;
2. initierea de actiuni in vederea liberalizarii pietei gazelor naturale (GN)si asigurarea accesului la sistemele de transport si de distributie a GN;
3. promovarea solutiilor tehnice care asigura o utilizare eficienta a GN;
4. solicita institutiilor abilitate, asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor in sectorul GN;
5. organizeaza participarea membrilor sai la actiunea de privatizare / concesionare a unor activitati si servicii din sectorul GN;
6. initiaza si prezinta institutiilor abilitate, propuneri pentru imbunatatirea sistemului legislativ din domeniul GN;
7. participa alaturi de organele autoritatii publice centrale sau locale, la elaborarea unor regulamente specifice activitatii;
8. apara in instanta interesele membrilor sai, ori de cate ori acestea sunt afectate de nerespectarea prevederilor legale din partea unor institutii, societati comerciale si organe ale administratiei publice locale care isi desfasoara activitatea in sectorul GN;
9. solicita autoritatilor publice respectarea obligativitatii de a pune la dispozitia asociatiei, informatii de interes public din sectorul GN;
10. solicita Guvernului Romaniei, recunoasterea asociatiei ca fiind de UTILITATE PUBLICA si drept consecinta, conferirea tuturor drepturilor stabilite de lege pentru aceasta calitate.
11. intocmeste studii si analize si le prezinta autoritatilor publice in vederea rezolvarii unor probleme sociale in legatura cu utilizarea gazelor naturale (ex.: incalzirea ansamblurilor de locuinte) sau cu asigurarea accesului tuturor consumatorilor la serviciul de utilitate publica in sectorul GN (ex: gazeificarea localitatilor);
12. infiinteaza societati comerciale cu activitati directe cu caracter accesoriu in stransa legatura cu scopul asociatiei, cum ar fi: productia, inmagazinarea, transportul, furnizarea sau/si distributia gazelor naturale, productia de echipament in sectorul GN; import gaze, proiectare, executie, verificare documentatii;
13. asigura editarea in publicatii de specialitate a unor lucrari, studii, analize sau informatii, necesare activitatii membrilor asociatiei;
14. organizeaza si participa la conferinte, congrese, colocvii etc., interne si internationale cu tematici din domeniul GN;
15. initiaza intalniri si asocieri cu asociatii profesionale sau/si societati internationale in vederea dezvoltarii colaborarii economice in sectorul GN;